„Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć”

Antoine de Saint-Exupéry

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: aktualnosci Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: o nas Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: misja Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: warsztaty Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: partnerzy Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: czytelnia Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: kontakt

 

Szkolenie "Pozyskiwanie środków i realizacja projektów edukacyjnych"

 

Zapraszamy osoby pracujące w organizacjach pozarządowych, w szkołach i w innych placówkach edukacyjnych czy ośrodkach pomocy, a także wszystkich chętnych na szkolenie prowadzone przez naszego eksperta.

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania oraz realizacji projektów edukacyjnych dla szkół, stworzenia wniosku aplikacyjnego oraz poszczególnych etapów realizacji projektu

Efekty:

  • zdobycie umiejętności stworzenia dobrego wniosku aplikacyjnego
  • nabycie wiedzy o najważniejszych aspektach zarządzania i realizacji projektów edukacyjnych
  • uzyskanie praktycznych informacji o aktualnej ofercie grantowej programów wspierających inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży (m.in. Erasmus+, EFS 2014-2020, konkursy ministerstw, programy regrantingowe fundacji oraz społecznej odpowiedzialności firm, konkursy samorządowe)

Uczestnicy dowiedzą się / nauczą się:

  • jak przekształcić pomysł na działania we wniosek aplikacyjny
  • o czym warto pamiętać przy realizacji i zarządzaniu projektem
  • dlaczego warto realizować projekty w partnerstwach
  • gdzie i jak poszukiwać informacji o aktualnych konkursach na dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, sportowych, itp.

Trenerka i autorka programu szkolenia: dr Magdalena Bergmann - Trenerka, doradczyni zawodowa, wykładowczyni akademicka, autorka i realizatorka wielu projektów szkoleniowo-rozwojowych (Leonardo da Vinci, PO KL, EQUAL). Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji, budowania zespołu, tworzenia partnerstw, kreatywności, zarządzania wiekiem i równością płci, zarządzania projektami i ewaluacji. Doradza urzędom i placówkom oświatowym jak pozyskiwać fundusze unijne oraz prowadzić i ewaluować projekty. Doktor Instytutu Socjologii UMK w Toruniu oraz Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich SWPS.

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 12 godzin lekcyjnych, w godzinach 10:00 - 16:00.

Miejsce: Sala w Szkole Podstawowej nr 166 na ul. Żytniej 40 (Warszawa - Wola)

 

Udział w szkoleniu jest płatny:

Pełna cena (przelew na konto fundacji od 14 lutego) - 290 zł za osobę

Cena promocyjna (przelew do 13 lutego) - 240 zł

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: kontakt@inek.pl