Opis: Logo_inek [Converted]_FUNDACJA

Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej INEK

 

             „Los sprzyja umysłom dobrze przygotowanym”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
Ludwik PasteurOpis: aktualnosci Opis: o nas Opis: misja Opis: warsztaty Opis: partnerzy Opis: czytelnia Opis: kontakt

 

Opis: tło na boczny 4

Oferta dla szkół

 

szkolenie "Trener twórczości”

Fundacja - INEK zaprasza pedagogów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych na dwudniowe szkolenie "Trener twórczości”. Data szkolenia: 13-14 września 2014, w godz. 10:00 - 16:00

Miejsce: VIII Ogród Jordanowski, ul. Suwalska 13, Warszawa – Targówek  Zobacz więcej...

Karta zgłoszeniowa na warsztaty do pobrania tutaj.

 


Szkolenie: ABC projektu – od napisania dobrego wniosku do realizacji i ewaluacji.
Szkolenie trwa 2 dni po 8h. koszt dla całej grupy 3000 zł brutto.

 

Dzień 1. Jak poprawnie opracować projekt, by zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji.

 • od czego zacząć – drzewo problemów/drzewo celów
 • dobry pomysł – czyli jaki
 • charakterystyka grupy docelowej
 • uzasadnienie realizacji projektu
 • kryteria formalne
 • kryteria jakościowe
 • cele, działania i rezultaty – czyli co jest czym
 • projektowanie harmonogramu projektu
 • konstruowanie poprawnego budżetu projektu

 

Dzień 2. Cykl życia projektu – jak z powodzeniem zrealizować i zamknąć projekt

 

·         nabór uczestników

·         promocja i PR projektu

·         zadania koordynatora i personelu projektu

·         prowadzenie dokumentacji projektu

·         monitoring wydatków projektu

·         kwalifikowalność kosztów - ogólne zasady 

·         rezultaty merytoryczne i ewaluacja projektu

·         procedury zamykania projektu

·         kontrola projektu i relacje z instytucją grantodawcyKORZYŚCI

 • Wysoka jakość
  Szkolenie prowadzi trenerka posiadająca doświadczenie w zakresie przygotowywania, realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE i ze środków ministerialnych. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy praktycznej, z wykorzystaniem metod aktywizujących uczestników.
 • Praktyczna forma
  Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności w kierunku układania i realizowania projektów, a także wnioskowania o dofinansowanie.
 • Konsultacje z trenerem i możliwość współpracy z Fundacją w zakresie realizowania projektu
 • Materiały drukowane
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.Oferta dla nauczycieli:

 

Serie warsztatów i seminariów związanych tematycznie są bardziej efektywne niż nauka w pigułce – wprowadzenie zmiany wymaga czasu. Dlatego proponujemy szkołom cykle szkoleniowe zbudowane z elementów wybranych pod kątem potrzeb szkoły.


Nasze propozycje:

Kreatywny nauczyciel – spełniony nauczyciel

Techniki kreatywnego nauczania języka obcego

Teatralne improwizacje jako zaczyn twórczego rozwoju

Indywidualny kontakt z uczniem w sytuacji pomagania

Asertywna komunikacja – jak mówić i czuć się z tym dobrze?

 „Ja w przyszłości”, czyli jak wspierać uczniów w wyborze adekwatnego zawodu?

Ja i moje 24 godziny – zarządzanie sobą w czasie

Rozłóż stres na łopatki – jak radzić sobie ze stresem w pracy

Gry edukacyjne – interaktywne i planszowe

Jak nauczyć dzieci myślenia?

 


Oferta dla kadry zarządzającej szkołą:

Fundusze UE na działania oświatowe w latach 2014-2020

Cel szkolenia: nabycie wiedzy nt. funduszy Unii Europejskiej dla oświaty w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz umiejętności praktycznych w zakresie planowania i tworzenia projektów edukacyjno-rozwojowych

Efekty:

1. zdobycie wiedzy o alokacjach budżetu Unii Europejskiej 2014-2020 przeznaczonych na rozwój edukacji

2. zapoznanie z założeniami i wytycznymi towarzyszącemu nowemu okresowi planowania funduszy unijnych dla oświaty

3. zdobycie umiejętności opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu

Uczestnicy dowiedzą się / nauczą się:

1. jakie rodzaje działań i projektów mogą liczyć na finansowanie w kolejnej, siedmioletniej perspektywie finansowej UE

2. jakie warunki musi spełnić projekt, by otrzymał dofinansowanie

3. jak przekuć pomysł na projekt edukacyjny na wniosek o dofinansowanie projektu

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin lekcyjnych


Współpraca z organizacjami pozarządowymi – pozyskiwanie wsparcia i funduszy

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu wzbogacenia oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły oraz zdobywania funduszy na realizację małych projektów edukacyjnych

Efekty:

1. nabycie wiedzy o uwarunkowaniach i formach działania organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających w sferze edukacji

2. nabycie praktycznych umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji oraz współpracy z organizacjami przy realizacji działań na rzecz społeczeństwa  

3. praktyczna orientacja w ofercie grantowej organizacji pozarządowych wspierających edukację

Uczestnicy dowiedzą się / nauczą się:

1. jakie są reguły działalności sektora pozarządowego w Polsce, szczególnie w obszarze edukacji

2. jak pozyskać zaufanie i utrzymywać dobre relacje z organizacją pozarządową jako potencjalnym partnerem działań szkoły 

3. jak pozyskać granty z programów edukacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych

 

 

 

 

Opis: strona glowna