„Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć”

Antoine de Saint-Exupéry

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: aktualnosci Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: o nas Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: misja Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: warsztaty Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: partnerzy Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: czytelnia Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: kontakt

 

Nasza misja
Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej jest w likwidacji.

Misją Fundacji Instytut Edukacji Kreatywnej INEK jest promowanie twórczego nauczania w placówkach oświaty, jak i w edukacji pozaszkolnej. Chcemy kształtować twórczy sposób myślenia i wprowadzać narzędzia, które pozwolą urzeczywistniać następujące idee:

Kreatywność. Jest to szerokie pojęcie, na które składają się między innymi: ciekawość świata, otwartość na nieszablonowe idee, uruchamianie wyobraźni chęć tworzenia i samorozwoju. To także innowacyjne pomysły na nauczanie, które wykorzystuje motywację wewnętrzną płynącą z zabawy, jest ciekawe i angażujące, a przez to bardziej efektywne. Kluczem do kreatywności jest dywergencyjne myślenie, czyli dopuszczanie innych punktów widzenia, poszukiwanie innych wyjaśnień – zamiast konwergencyjnego myślenia, czyli oczekiwania jedynej poprawnej odpowiedzi. Chcemy promować twórcze myślenie wśród uczniów, kadry nauczycielskiej i zarządzającej szkołą, wychowawców i rodziców.

Przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość to umiejętność korzystania z własnych i lokalnych zasobów oraz z kontaktów z innymi ludźmi (networking) w kierunku wspólnego działania. Dlatego należy rozwijać różnorodne umiejętności, kompetencje i wartości, takie jak: inicjatywa, współpraca i działania w zespole, umiejętność przechodzenia przez proces twórczy, czyli od pomysłu, przez próby i weryfikacje, do gotowego wytworu. Przedsiębiorczość to także kształtowanie dojrzałości i postawy obywatelskiej. Innymi słowy Fundacja ma na celu kształtowanie poczucia sprawczości, które razem z kreatywnością daje młodym ludziom mocny start w życie.

Kultura coachingowa. Zależy nam na tym, aby relacje w systemie edukacji cechowała kultura zorientowana na rozwój. W szkole, tak jak w organizacji, można dbać o budowanie kultury dialogu opartego na partnerskich relacjach, zaufaniu  oraz współodpowiedzialności kadry pedagogicznej i uczniów za przebieg i efekty procesu edukacyjnego. Zawiera się w tym: otwarta komunikacja, konstruktywna informacja zwrotna mająca na celu poszerzanie kompetencji, w tym rezygnacja z etykietowania na rzecz identyfikacji zasobów i obszarów rozwoju osoby uczącej się.

Empowerment. Rozumiemy przez to umiejętność zarządzania kadrą nauczycieli tak, aby wzbudzać w nich poczucie odpowiedzialności za szkołę jako organizację, motywację do wspólnego określania celów i tworzenia planów rozwoju oraz wizji.
W tym pojęciu zawierają się tak ważne idee jak: dawanie przestrzeni na realizowanie własnych pomysłów, umożliwianie kadrze współdecydowania i wzbogacania środowiska pracy, wzmacnianie kompetencji i wiary nauczyciela w siebie jako profesjonalisty oraz nadawanie poczucia sensu i wartości wykonywanej pracy.

Edukacja nieformalna i pozaformalna. Uczenie się jest procesem trwającym całe życie. Oprócz edukacji wpisującej się w ramy formalne, możemy mówić o najróżniejszych formach aktywności edukacyjnej. Można uczyć się na kursach i warsztatach, ale również oglądając filmy, uczęszczając na konferencje, a także biorąc czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym. Chcemy więc poszerzać przestrzeń edukacyjną i proponować różne aktywności edukacyjne skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców.

 

 

Opis: Opis: Opis: strona glowna