„Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć”

Antoine de Saint-Exupéry

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: aktualnosci Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: o nas Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: misja Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: warsztaty Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: partnerzy Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: czytelnia Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: kontakt

 

Ludzie Fundacji

  MAGDALENA KAKAREKO- Trenerka

Psycholożka, trenerka umiejętności społecznych i edukacji globalnej. Specjalizuje się w tematyce komunikacji, asertywności i współzależności globalnych. Mając za sobą doświadczenie pracy w środowisku biznesowym współtworzy i współprowadzi szkolenia biznesowe w obszarze kompetencji miękkich, tj. współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi, budowania zespołów, efektywnego zarządzania stresem oraz czasem, jak i warsztaty psychoedukacyjne w zakresie kompetencji społecznych czy edukacji ekologicznej. Pracuje również w zakresie psychoprofilaktyki z dziećmi.
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA.

Prywatnie amatorsko zajmuje się rękodziełem i podróżuje kiedy tylko ma taką okazję.

 

  ALEKSANDRA WODZYŃSKA - Trenerka

Absolwentka pedagogiki w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Łódzkim, asystent w Zakładzie Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych. Prowadzi zajęcia m. in. z zakresu logiki projektowej, warsztaty dydaktyki twórczości i twórczości, metod animacji grupy oraz mediacji i negocjacji. Współpracuje z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu “Szkoła wspierająca uzdolnienia” oraz z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności w ramach projektu “Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”. Interesuje się wspieraniem twórczości w szkołach. Instruktorka ZHP. Autorka i koordynatorka kilkudziesięciu projektów edukacyjnych. Jej pasją jest animacja czasu wolnego, dlatego szkoli animatorów pracujących z dziećmi i dorosłymi dla jednego z największych polskich touroperatorów.

 

  MAGDA KURAN - Trenerka

Absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, a obecnie studentka andragogiki ze specjalnością edukacja pozaformalna dorosłych, na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Działa również w Warszawskim Kole Andragogicznym, mimo to młodsze grupy wiekowe nie są jej obce. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wolontariuszka, głównie w pracy z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi fizycznie, intelektualnie, a także uchodźcami i mieszkańcami Warszawy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W wolnym czasie stara się realizować swoją pasję, jaką jest żeglarstwo morskie.

 

  ADELA LEMAŃSKA - Kulturoznawca, trenerka twórczości

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przez dwa lata pracowała w Afryce, w RPA, w ośrodku dla dzieci i młodzieży niewidomej, gdzie uczyła angielskiego, muzyki i edukacji religijnej, prowadziła doradztwo zawodowe dla uczniów oraz organizowała warsztaty kreatywnego myślenia, metod pamięciowych, zajęcia artystyczne i kulinarne. Prowadzi własną stronę na temat komunikacji międzykulturowej, uczy angielskiego i francuskiego. Pasjonuje się innowacyjnymi metodami edukacyjnymi oraz dialogiem międzykulturowym. Uwielbia czytać i podróżować

 

  AGNIESZKA  TAPER - Trenerka

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, socjolożka. Doktorantka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Specjalizuje się w społecznych aspektach cyberprzestrzeni, szczególnie pod kątem obecności dzieci w Internecie. Autorka artykułów oraz opracowań edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących wpływu gier komputerowych, zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, w tym w szczególności zaburzeń behawioralnych związanych z korzystaniem z komputerów, Internetu i telefonów komórkowych, modelowania zachowań dziecko-multimedia, zachowań ryzykownych związanych z korzystaniem z Internetu. Członkini Polskiego Towarzystwa Badania Gier, współpracowniczka  i członkini Rady Naukowej Centrum Profilaktyki Społecznej, współpracuje także z Fundacją Pedagogium. Przeprowadziła ponad 200 godzin szkoleń z zakresu profilaktyki w cyberprzestrzeni skierowanych do rodziców, dzieci i nauczycieli oraz brała udział jako ekspertka w konferencjach metodycznych dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów.

Wielbicielka gier RPG – od tych papierowych, przez planszówki po cRPG i MMORPG. Fanka Gwiezdnych Wojen.

 

  ANNA KRZESIŃSKA - Dziennikarka

Absolwentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Pracowała w toruńskim dzienniku "Nowości". Zajmowała się tworzeniem tekstów do wydań codziennych i fotoreportaży z festiwali. Ważnym aspektem jej działalności były kontakty z czytelnikami - pogotowie reporterskie, imprezy firmowe. Obecnie związana z kilkoma periodykami stołecznymi takimi jak "Południe", "Echo" czy "Mieszkaniec". Współpracowała też z Polskim Radiem 24. Ma bogate doświadczenie w nawiązywaniu i zarządzaniu kontaktami, opracowywaniu informacji, pozyskiwaniu zainteresowania odbiorców oraz dysponuje praktyczną wiedzą o przygotowaniu wydarzeń konferencyjnych.