Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej INEK

 

             „Los sprzyja umysłom dobrze przygotowanym”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  
Ludwik Pasteur      

 

Jak się uczyć lepiej – o 3 stylach uczenia się

 


Poznajemy świat, uczymy się i pamiętamy dzięki zmysłowi wzroku, słuchu i czucia. Są to, kolejno: kanał wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny (ruchowy). Potocznie to właśnie te kanały nazywa się stylami uczenia. Używamy ich wszystkich. Jednocześnie każdy z nas ma swój ulubiony styl, co jest wyborem zupełnie nieświadomym.

Warto poznać swój styl uczenia się i uczyć się dobierając pod tym kątem metody. Taka wiedza daje nam świadomość własnych mocnych i słabych stron, co pomaga nam efektywniej i szybciej się uczyć.

Kanał wizualny

Uczymy się patrząc, oglądając film, wideo, ilustracje, slajdy, wykresy, tabelki. Lubimy porządek, symetrię i kompozycję. Pamiętamy na której stronie i w którym miejscu było nowe słowo.

Mamy dobrą pamięć wzrokową i wyobraźnię. Ważny jest dla nas zeszyt i notowanie. Doceniamy nielinearne sposoby notowania (mapy myśli) i rysunki. Lubimy zawieszać notatki w ważnym miejscu w domu, oprawiając je kolorem. Lubimy mieć podpowiedzi pisemne do ćwiczenia lub ustnej prezentacji.

Pomaga nam zapisywanie nowych informacji, obrazki przy słówkach lub słówka przy ilustracjach. Przydatne są kolory i zmiana kształtów lub czcionki w notatkach. Służy nam wizualizowanie scenek. Uczymy się świetnie ortografii dużo czytając i zapisując, łatwo nam też odtworzyć pisownię słowa poprzez napisanie go. Możemy bawić się rysując znaczenie słowa – to bardzo pomaga zapamiętać. W nauce gramatyki  stosujmy tabelki, najlepiej zrobione samodzielnie.

Kanał słuchowy

Uczymy się z rozmów, filmów, wiadomości, radia, talk show, podcastów i CD. Zwracamy uwagę na zabarwienie głosu i intonację. Chętnie przedrzeźniamy lektora. Uczymy się nowych słów poprzez wychwytywanie ich w rozmowie, dlatego służą nam konwersacje. Lubimy dyskusje i zadawanie pytań. Nie lubimy ciszy i uczenia się z książek, a jeśli już, to wolimy te faktograficzne i z dialogami. Chętnie uczymy się z muzyką lub instrumentem w tle. Zapamiętujemy efektywniej czytając lub powtarzając na głos, wygłaszając referaty, dyskutując lub odgrywając role. Lubimy uczyć się na pamięć skeczy, dialogów i piosenek.

Ucząc się, zamykajmy oczy i wsłuchajmy się w rozmowę. Powtarzajmy to, co usłyszeliśmy, mówmy do siebie na głos, naśladujmy różne głosy, akcenty, intonację. Dyskutujmy o tym, czego się nauczyliśmy oraz uczmy się w grupie. Od czasu do czasu czytajmy na głos. Dialogi odgrywajmy na role, dołączajmy do tekstu melodię, doszukujmy się rymów, uczmy się piosenek na pamięć.

Kanał kinestetyczny

Zapamiętujemy najlepiej działania i zachowania, uczymy się robiąc projekty i eksperymenty. Do wykładu potrzebujemy demonstrowania, lubimy brać czynny udział w zajęciach. Zapamiętujemy nowy materiał kojarząc go z jednym szczególnym miejscem lub czynnością. Trudno nam usiedzieć nieruchomo w jednym miejscu. Musimy angażować całe ciało w proces nauki. Lepiej zapamiętamy pisząc na tablicy lub rozwieszając kartki na ścianach. Lubimy gry, współzawodnictwo, interakcję z innymi uczniami oraz odgrywanie scenek. Chodzenie pomaga nam myśleć, a przy okazji rozładować napięcie, zwłaszcza przed egzaminem.

Uczmy się rozwieszając teksty lub kartki ze słówkami na ścianach, piszmy na dużych kartkach lub tablicach, z wykorzystaniem ciekawej czcionki i kolorów. Wycinajmy teksty i obrazki z czasopism, bawmy się tekstem w trójwymiarze (na przykład układając elementy w całość). Uczmy się spacerując i przemieszczając, nie zmuszajmy się do siedzenia przy biurku. Tematy powinny nas poruszać emocjonalnie. Próbujmy jak najwięcej treści oddawać za pomocą gestów i mimiki, możemy uczyć się słówek z innymi grając w kalambury. Wsłuchując się w słuchany tekst wyobrażajmy sobie emocje przeżywane przez mówiącego.